​Kundnummer återfinns på fakturan i form av Kundnummer eller PartsID.

Du behöver fylla i Kundnummer och antingen Transportsedelnummer eller Fakturanummer, samt en E-post adress som vi kan skicka underlaget till.

För underlag innan 2023-01-01, alternativt om du vill ha underlag automatiskt skickat till dig. Vänligen kontakta ekonomi@marstaforenade.se .

Ytterliggare information:

Om du anger endast ett fakturanummer så kommer det att skickas med ett detaljerat fakturaunderlag i Excelformat samt alla transportsedlar som hör till den valda fakturan.

Om du anger ett värde i fältet Transportsedel så kommer endast transportsedeln att skickas.